Blog | Theory of Constraints ve vývoji

Theory of Constraints ve vývoji

U větších vývojových týmů (řekněme od desítek lidí výše) se dají dobře aplikovat postupy z Theory of Constraints. Tyto postupy vedou k vyšší produktivitě, zlepšují plánování práce, ale hlavně umí výrazně zkrátit Time To Market (od nápadu po realizaci bude mnohem kratší doba než dřív) a umí prozradit, jaké lidi nabírat, aby výkonnost týmu rostla lineárně.

V čem Theory of Constraints ve zkratce spočívá?

1. Popíšete si proesy a to, jaké zdroje jsou při procesu výroby/vývoje využívány (stroje, lidé).
2. Zkusíte začít vyrábět/vyvíjet maximálním tempem.
3. Poznáte úzké hrdlo (obvykle tak, že v kroku před úzkým hrdlem se práce hromadí, zatímco v krocích po úzkém hrdlu je práce nedostatek).
4. Hned jak znáte úzké hrdlo, umístěte do něj signál – každá zpracovaná položka v úzkém hrdlu pošle do procesu signál, že mají ostatní kroky také zpracovat jednu položku.
5. Tím jste si zajistili, že celý proces jede tak rychle, jako jede ta nejpomalejší část.
6. Před úzké hrdlo dejte buffer a ten napozicujte tak, aby pokryl běžné výpadky v procesu před úzkým hrdlem. Jinde dávat do procesu buffery dávat nepotřebujete.

A je to. Máte rychlý proces s minimem otevřené práce, s minimálními zásobami rozdělané práce a víte, že když nabírat lidi, tak tam, aby to zrychlilo úzké hrdlo.

Samozřejmě ToC je složitější. Různé kroky můžou sdílet zdroje. Může být více procesů, které se perou o zdroje. Může být více jiné úzké hrdlo pro jiný proces. Z různých důvodů může docházet k velkým výkyvům v kapacitě některých procesů (např. sezónnost). Zkrátka Theory of Constraints není jen tak samospásný proces, který za odpoledne nasadíte a druhý den ráno jste dvakrát rychlejší. Vyžaduje měření, přemýšlení, přeuspořádávání procesů, klidně i změnu pracovních rolí. Ale výsledek je, že ToC přináší slibované benefity.

Při tvorbě metodik na míru i při škálování Scrumu ve velkých týmech s úspěchem používám právě principů Theory of Constraints a u jednoho zákazníka ToC přispělo ke zkrácení Time To Market na 1/5.

Agile Programování

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích