Blog | Agilní metodika SprintMethod

Agilní metodika SprintMethod

Jediná agilní metodika, jejímž hlavním cílem je ekonomický úspěch.

Je plno agilních metodik. Některé z nich jsou známější a některé méně známé. Ale jedna věc je jistá, každá metodika reaguje na svou dobu, projekty, možnosti té doby. A taky velkou měrou reaguje na největší bolesti, které vývojáři software cítí.

Postupem času se mění potřeby, některé bolesti mizí a jiné se objevují. A tak i některé agilní zvyky se musí zrušit a omezit, jiné je potřeba posílit a jiné je dobré zase jinak uspořádat a pojmenovat.

SprintMethod vzniká z mých zkušeností z několika desítek firem. Od malých týmů, startupů i malých firem, jednotlivců na volné noze přes miliardové korporace až po firmy, které si vyvíjí vlastní hardware. Postupně jsem nasazoval Scrum (tím se SprintMethod nejvíc inspiruje) a viděl, jak firmám ohromně pomáhá a firmy jsou stále úspěšnější.

Zároveň jsem studoval i jiné metodiky, hlavně Kanban, Lean Startup, Lean Software Development, původní štíhlé řízení (Toyota Production System), Lean Six Sigma, Getting Real a nemohl jsem nevidět ty přesahy, které metodika může obsahovat. Jsou to přesahy do porozumění produktu jako vyššího celku, do marketingu, do měření úspěchu, do vybírání položek, které se mají udělat. Zkusil jsem ty věci zavést v různých firmách a zjistil jsem, že fungují. A že fungují velmi dobře i nad Scrumem.

Proč SprintMethod?

V čem je SprintMethod lepší než?

 • Scrum – nejste nuceni do stejně dlouhých sprintů, získáváte návod, jak dělat marketing, vhodné i pro vývojáře hardware, vhodné i pro velmi malé týmy, vhodné pro týmy, kde není možné dostat zákazníka na pracoviště
 • Lean + Kanban – nerozpadne se pokaždé, když není někdo, kdo by dodával úlohy, flexibilnější, vhodné i pro vývojáře hardware
 • Getting Real – vhodné i pro velké týmy, využívá víc výhod agilního a štíhlého řízení, vnáší do vývoje měřitelné metriky
 • Extrémní programování – daleko lepší popis marketingových postupů, vhodné i pro vývojáře hardware

Snažil jsem se metodiku od začátku vytvořit tak, aby vedla k ekonomickému úspěchu produktu. To je docela dost velký úkol.

Totiž, bežné agilní metodiky jsou výrobní metodiky. Zabývají se organizací výroby, zajištěním jakosti, flexibility vývojářů a nastavením vývojářů být ochotný a připravený kdykoliv udělat jakoukoliv změnu.

To neplatí o Getting Real, Lean Startupu a dalších zdrojích, z kterých čerpám. Tam je marketing, nábor zaměstnanců, rozložení rolí i mimo samotný vývoj a další věci občanem první kategorie. Všechno do sebe zapadá.

Protože jsem poslední roky strávil ve spoustě firem, zažil jsem to, jak dobře funguje Scrum jako metodika sama o sobě a jak musím trávit spoustu času tím, abych upravil zbytek firmy výrobní metodice. Protože se obvykle jednalo o výrobní firmu, nebýval to problém. Když jsem zaváděl Scrum tam, kde firma se zaměřovala spíš na službu a software pro ně nebyl nejdůležitějším prvkem, došlo k tomu, že Scrumový tým běžel v jakési kapsli. Dovnitř firmy simuloval, že funguje jako dřív, uvnitř dělal sprinty, daily standupy. Zlepšení procesů, produktivity i kvality nastalo. Ne ale tak moc, jak mohlo.

Uvědomil jsem si, že musím začít úplně znovu. Úplně od začátku. Nejdřív je podniková strategie. Marketing. Prodej. Sůl, z které podnik žije. Až pak se musí stavět výroba. Ne podnik výrobě na míru. Výroba podniku na míru! Poslední 2 roky pilně studuju strategický management, mluvím s top manažery o dlouhodobějších pohledech a potřebách, které mají.

SprintMethod je jediná agilní metodika, která přizpůsobuje výrobu strategicky řízenému podniku (ať už je ten podnik jednotlivec, malý startup nebo korporace se spoustou týmů).

Metodika

Samotná metodika se skládá z obecné metodiky a rozšiřujících modulů.

V tuto chvíli je rozpracován pouze modul „Vlastní produkt“ vhodný pro firmy, které vyvíjí vlastní softwarový produkt (který mohou nabízet jako službu nebo normálně prodávají licence). Dále vzniknou moduly „Zákaznický vývoj“ a „Vývoj hardware a software“.

Základní principy, za kterými stojí SprintMethod:

 • Demingův cyklus
 • PQF triangle
 • Techniky
 • Plochá hierarchie a řízení formou rolí
 • Zadávání úkolů formou User Stories, Chores, Bugfixy a Analýzy

Všechno tohle postupně vysvětlím.

Modul Vlastní produkt

Do tohoto modulu jsem zahrnul věci, které už znáte, tak i naprosto nové věci. Jsou to:

 • MVP a Continuous Delivery process
 • SPARTAAA task
 • 20 > 80
 • Role UX/UI, marketingu a developera aneb jak poskládat tým
 • jak zahájit nový projekt
 • jak dělat výzkum

Role a hierarchie

Jak už to v agilních metodikách bývá, je SprintMethod inertní vůči podnikové hierarchii. Zkrátka můžete si ji nastavit jak chcete, nebo ani žádnou mít nemusíte. Co je ale naprosto nezbytné a v agilních metodikách běžné, je řízení formou rolí, práv a povinností.

I SprintMethod zavádí role, práva a povinnosti. Každý má své povinnosti a dostatečná práva k jejich dosažení (narozdíl například od štíhlých způsobů řízení, kde je běžné, že člověk dostane povinnosti, ale práva má jeho přímý nadřízený, což je možná dobré pro továrny, ale ne dost dobré pro inteligentní vývojáře software). Jednotlivé role se liší podle modulu, který podnik nasadí.

Základní rozdíly proti Scrumu

 1. Sprint má volitelnou délku – pokud vám vyhovují stejně dlouhé sprinty, můžete v nich samozřejmě pokračovat. Ale nemusíte. Vzdáte se přesnosti časových odhadů, ale zvýšíte svou flexibilitu.
 2. Sprint je nepovinný – ano, Sprint Backlogy můžete nahradit za Kanban board
 3. Product Owner je rozpuštěný – ve firmách je běžné několik věcí, kvůli kterým mi koncept Product Ownera nefungoval tak, jak bych měl. Nedaří se dostat zákazníka na pracoviště. Občas je tým tak malý, že je žádoucí, aby byl PO a Scrum Master stejný člověk. U firem, které živí vývoj software je běžné, že o podobě produktu často spolurozhoduje člověk, který je zároveň nejvhodnější jako Scrum Master.
 4. Místo Scrum Mastera je Unblocker – zatímco Scrum Master je plnohodnotná role se spoustou práv a povinností, vybrat SM ve spoustě firem je složitý úkol. Když vyberete nejschopnějšího vývojáře, bude mít míň času na svou práci. SM musí být velmi komunikativní extrovert, který se nebojí jít do konfliktů, to ale není zrovna pravidlem u vývojářů software. Scrum Master je vlastně operativní manažer, který řeší běžnou denní agendu. A to je docela dost práce. Tak jsem zavedl roli Unblockera. To je člověk, který zodpovídá za odblokování problémů, které se vynoří. Jediné kritérium pro takového člověka je, že se nezastaví před žádným problémem. Může být introvert nebo extrovert. Může být asertivní a nemusí. Může být skvělý vývojář a nemusí. Unblocker musí mít jen jeden skill: řešit problémy. Zrušením povinnosti existence PO a SM jsme se dostali k tomu, že je metodika vhodná i pro jednotlivce.
 5. Do procesu je zadrátován i marketing – již se neřeší jen výroba, ale i marketing a tedy i úspěch produktu.

Agilní techniky

SprintMethod doporučuje (a někdy i vyžaduje) některé techniky. Některé jsou považovány za agilní, některé za ně považovány nejsou, ale mě se osvědčily a skutečně fungují:

Povinné techniky:

 • code review (u vývojových týmů větších než 1 člověk)
 • akceptace (u týmů větších než 1 člověk)
 • odhadování v pomodorech (s časovým limitem 5 minut na jeden úkol)
 • wireframy (celý produkt musí být pokryt wireframem)

Doporučované techniky:

 • párové programování pokaždé, když se situace stane nepřehlednou
 • Test Driven Development
 • odhalování Muda (plýtvání) všude v procesu

Benchmarking

Pro vyhodnocování produktivity je nezbytné mít srovnání. Proto je do procesu zabudován benchmarking. Jak samotného týmu v čase, tak i srovnání týmů (které ve Scrumu není úplně možné), tak i srovnání s konkurencí.

Typické nasazení benchmarkingu obsahuje:

 • použití postupu APQC pro benchmarking
 • mystery shopping u konkurence
 • uživatelské testování vlastní a konkurenční
 • bezpečnostní audit vlastní a konkurenční
 • výkonnostní audit vlastní a konkurenční

Cílem je vytvoření produktu, který bude ve stanovených metrikách nejen daleko výkonnější. Cílem je zároveň schopnost znemožnit konkurenci. Uniknout ji a získat výhodu, kterou konkurence nikdy nedožene.

Agile

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!

Předchozí článek
Následující článek


Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích