Blog | Je Agile Software Development odpověď na vše?

Je Agile Software Development odpověď na vše?

Když se podíváte na běžné agilní metodiky, jako je Scrum, Extrémní programování, FDD (a stejně tak na Kanban, který se dá klidně v rámci agilních metodik používat), zjistíte jednu věc.

Agilní metodiky jsou strategií, jak řídit výrobu. Vý-Ro-Bu!

Když se podíváte na běžný podnik, tak tam najdete spoustu dalších oblastí.

  • marketing
  • sales
  • účetní oddělení
  • HR
  • strategický management
  • R&D
  • řízení vztahů s dodavateli
  • atd.

Agilní metodiky se zaměřují na to, abyste měli super výrobu. Takovou výrobu (třeba software, nebo hardware, nebo grafiky, to je jedno, co vyrábíte), která vás podrží.

Když budete mít mizerný marketingový výzkum a vymyslíte hloupý projekt, agile vás nezachrání. Když vymyslíte super produkt, agile ho dodá.

Když budete mít mizerné obchodníky, agile vás nezachrání. Když budete mít super obchodníky, agile vám zajistí rychle velmi kvalitní produkt.

Když budete mít mizerné účetní, agile vás nezachrání. Když budete mít super účetní, agile jim zajistí systém, který jim bude vyhovovat a který budou vývojáři schopni rychle změnit podle potřeba.

Když budete mít mizerný strategický management, agile vás zase nezachrání. Když budete mít super strategický management, agile tento management ve výrobě podrží a nezklame.

A tak bych mohl pokračovat.

Co je důležité, uvědomte si, že nasazení jedné konkrétní metodiky může opravit spousty chyb, které ve firmě máte. Pokud ale těm lidem ve výrobě (agile se dá použít třeba i v R&D, ale těžko třeba v sales) bude zbytek podniku vlastní neefektivitou podrážet nohy, z výroby to nezachráníte.

Výrobní strategie a řízení výroby je jeden dílek skládačky. Bohužel některé IT firmy (možná tím, že je často vlastní bývalí vývojáři) si staví jakousi rovnici: firma = výroba. A kvalitní výroba = úspěch. A to je zoufalá hloupost.

Nasaďte agilní metodiky do výroby a agilní metodiky vám zajistí vysokou produktivitu, kvalitu a flexibilitu. Ujistěte se ale, že i ostatní části podniku jedou dobře.

Agile

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích