Blog | Hosting dvou Rails aplikací na Apache

Hosting dvou Rails aplikací na Apache

Když se pokusíte hostovat víc Rails aplikací na portu 80 v Apache, asi narazíte. Já jsem narazil taky. Pokoušel jsem se rozjet Passenger a po dlouhém googlení se mi zadařilo.

Kouzel je hned několik.

 1. NameVirtualHost: 80 – bez tohoto vám Apache chytne první definovaný host a ostatní přeskočí
 2. PassengerEnabled off – pro běžný PHP localhost je nutné vypnout passenger

A tady už najdete kousek fungujícího httpd.conf:

NameVirtualHost *:80

   <VirtualHost *:80>
   ServerName localhost
   DocumentRoot /Users/moje/Sites
   PassengerEnabled off
   <Directory /Users/moje/Sites>
     # This relaxes Apache security settings.
     AllowOverride all
     Allow from all
     Order allow,deny
     Options Indexes FollowSymLinks
   </Directory>
  </VirtualHost>


<VirtualHost *:80>
   ServerName dev.naborlidi.com
   # !!! Be sure to point DocumentRoot to 'public'!
   DocumentRoot /Users/moje/Sites/aplikace1/public
   <Directory /Users/moje/Sites/aplikace1/public>
     # This relaxes Apache security settings.
     AllowOverride all
     Allow from all
     Order allow,deny
     # MultiViews must be turned off.
     Options -MultiViews
     Options Indexes FollowSymLinks
   </Directory>
   RailsEnv development
  </VirtualHost>


  <VirtualHost *:80>
   ServerName dev.uniapp.com
   # !!! Be sure to point DocumentRoot to 'public'!
   DocumentRoot /Users/moje/Sites/aplikace2/public
   <Directory /Users/moje/Sites/aplikace2/public>
     # This relaxes Apache security settings.
     AllowOverride all
     Allow from all
     Order allow,deny
     # MultiViews must be turned off.
     Options -MultiViews
     Options Indexes FollowSymLinks
   </Directory>
   RailsEnv development
  </VirtualHost>

Programování

Předejte zkušenosti i dalším a sdílejte tento článek!Jiří Knesl
Business & IT konzultant

Jiří Knesl poprvé začal programovat v roce 1993. Od té doby, díky skvělým učitelům a později zákazníkům, měl možnost neustále růst v oboru vývoje webových aplikací a informačních systémů. v roce 2002 se přidal zájem o ekonomii a v roce 2006 o organizaci práce. Vším tím se konstantně profesně zabývá jak ve svém podnikání, tak i u zákazníků. Za posledních 5 let vydal na tato témata přes 400 článků.

Prohlédněte si moje reference

Mám zkušenosti z rozsáhlých projektů pro korporace, velké podniky, střední i malé firmy, ale i pro startupy v cloudu. Zvyšoval jsem jejich know-how, pomáhal nastavovat jejich organizační strukturu, byl lektorem a mentorem v náročných situacích. Podívejte se, jak vidí můj přínos samotní klienti.

Sledujte mé postřehy na sociálních sítích